Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej – I etap konsultacji

Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej – I etap konsultacji!

Miasto Kraków wraz ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska, przystąpiło do
opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Metropoli Krakowskiej. Z uwagi na
metodykę procesu wskazującą na obszar funkcjonalny miasta rdzeniowego jako
prawidłowy z punktu widzenia opracowania dokumentu, Miasto Kraków zaprosiło Gminy
Stowarzyszenia do udziału w prowadzonych pracach.

Kwestie związane z codziennym przemieszczaniem się i właściwym ładem przestrzennym
tworzonym przy poszanowaniu zasad ochrony środowiska są jednymi z głównych
elementów wpływających na jakość życia mieszkańców.

Dlatego też celem podejmowanych działań jest uporządkowanie kwestii związanych ze
zrównoważoną mobilnością na terenie Miasta i Metropolii Krakowskiej poprzez
przygotowanie dokumentu wskazującego cele, priorytety i kierunki działań w obszarze
zrównoważonej mobilności. Założenia Planu, istotne zarówno z punktu widzenia
administracji publicznej, jak i codziennego życia mieszkańców Metropolii Krakowskiej,
będą realizowane przez wszystkie gminy metropolii.

Na tym  etapie prac chcielibyśmy poznać Państwa opinie dotyczące funkcjonowania
systemu transportowego w całej metropolii oraz sposobów odbywania codziennych
podróży, jak również zapytać o Państwa zdanie w kwestii wizji i głównych kierunków
rozwoju zrównoważonej mobilności.

Zwracamy się do Państwa, jako mieszkańców Metropolii Krakowskiej o wypełnienie
krótkiej, anonimowej ankiety, której głównym celem jest zbadanie Państwa
odczuć i opinii co do istniejącego systemu transportowego oraz możliwych kierunków
jego rozwoju.

Link do ankiety: Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej – I etap konsultacji –
Obywatelski Kraków