Program Pomocy Lokatorom – XIV edycja

krakowpl_logoURZĄD MIASTA KRAKOWA  ZAPRASZA OSOBY, KTÓRE SPEŁNIAJĄ KRYTERIA NIEZASPOKOJONYCH POTRZEB MIESZKANIOWYCH DO ZŁOŻENIA OFERTY W RAMACH PROGRAMU POMOCY LOKATOROM.

Termin składania ofert: od 7 listopada 2016 r.  do 19 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.bip.krakow.pl
a także pod numerem telefonu: 12- 616-82-15, 616-84-01, 616-84-04, 616-82-24, 616-82-25, 616-82-27, 616-82-44
(w godzinach: 7:40 – 15:30) oraz w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a.
Wykazy lokali do remontu dostępne są w Punkcie Obsługi Mieszkańców – Parter lub pokoje 111 – 114 I Piętro oraz w Kancelarii Magistratu – Punkt Informacji, Plac Wszystkich Świętych 3-4.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA URZĘDU MIASTA KRAKOWA