Aktualne zasady obsługi Biura Rady i Zarządu Dzielnicy

Szanowni Państwo,  

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 oraz zaleceniami Prezydenta Miasta Krakowa,  dla bezpieczeństwa Państwa oraz obsługi biura z dniem 19.10.2020 r. przyjmowanie Stron zostało  zawieszone do odwołania. 

Ww. okresie zostają zawieszone dyżury Radnych oraz Przewodniczącej Rady i Zarządu Dzielnicy XIV  Czyżyny. 

Korespondencję można przesyłać pocztą oraz składać do skrzynki pocztowej znajdującej się przed wejściem do  Biura Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny na os. Dywizjonu 303 nr 34, a także przesyłać drogą elektroniczną na  adres Biura Rady Dzielnicy XIV: rada@dzielnica14.krakow.pl

Kontakt telefoniczny z Biurem Rady jest możliwy w poniżej podanych godzinach pod nr tel. 012 647-61-54. 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK 09:00-17:00 

ŚRODA, CZWARTEK 08:00-16:00

PIĄTEK 08:00-12:00