ArcelorMittal Poland wstrzymuje procesy rekrutacyjne

Dyrekcja wykonawcza ArcelorMittal Poland podjęła decyzję o wstrzymaniu rekrutacji i zawieszeniu przejmowania do swoich oddziałów pracowników firm zewnętrznych.

ArcelorMittal Poland informuje, że w związku z planowanym tymczasowym zatrzymaniem części surowcowej krakowskiej huty, dyrekcja wykonawcza koncernu podjęła decyzję o wstrzymaniu zewnętrznych procesów rekrutacyjnych. Spółka zawiesza też przejmowanie do swoich oddziałów pracowników firm zewnętrznych.

Naszym priorytetem jest zapewnienie zajęcia tym pracownikom naszej firmy, którzy zostaną dotknięci tymczasowym wstrzymaniem pracy wielkiego pieca i stalowni w krakowskim oddziale – tłumaczy Monika Roznerska, dyrektor personalny i członek dyrekcji wykonawczej ArcelorMittal Poland. – Wraz z naszymi partnerami społecznymi – przedstawicielami największych związków zawodowych – chcemy wypracować rozwiązania, dzięki którym nasi pracownicy w jak najmniejszym stopniu odczują negatywne skutki tego postoju.

W pierwszej kolejności pracownicy zostaną oddelegowani do innych prac – zarówno w pozostałych zakładach krakowskiej huty, jak i w innych oddziałach ArcelorMittal Poland. – To wymaga szczegółowych analiz, a następnie uzgodnień w zakresie choćby potrzeb szkoleniowych czy też organizacji dojazdu – wyjaśnia Monika Roznerska. – Porozumienie w tych kwestiach chcemy wypracować w jak najkrótszym czasie, dlatego już rozpoczęliśmy regularne spotkania z największymi organizacjami związkowymi – dodaje.

ArcelorMittal Poland zakłada także, że część pracowników skorzysta z tzw. „postojowego” przewidzianego w Kodeksie pracy w sytuacji, gdy pracownik nie świadczy pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. W takim przypadku przysługuje mu częściowe wynagrodzenie, przy czym wynagrodzenie za „postojowe” jest w ArcelorMittal Poland wypłacane według zasad korzystniejszych niż te wynikające z Kodeksu pracy.

W ubiegłym roku ArcelorMittal Poland zatrudnił 540 osób. Liczba ta obejmuje rekrutacje prowadzone na rynku zewnętrznym, jak i transfery z firm świadczących usługi na rzecz koncernu.

Firma planuje tymczasowo wstrzymać pracę krakowskiego wielkiego pieca i stalowni we wrześniu br. ze względu na osłabienie popytu na stal, rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 oraz wysoki poziom importu spoza Unii Europejskiej, a także bardzo wysokie koszty produkcji.

ArcelorMittal Poland zatrudnia ok. 11 tys. osób, z czego ponad 3 tys. w krakowskiej hucie.

 

Kontakt / informacje dodatkowe:

Sylwia Winiarek, rzecznik prasowy ArcelorMittal Poland
tel. +48 32 776 76 30
e-mail: sylwia.winiarek@arcelormittal.com

Marzena Rogozik
tel. +48 12 290 40 25
e-mail: marzena.rogozik@arcelormittal.com