W Czyżynach jednak będzie zielono?

Wczoraj w serwisie internetowym Dzielnicy opublikowaliśmy tekst „Zielone Czyżyny ofiarą statystki” traktujący o niepokojących zapisach projektu dokumentu „Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”. Opisywane uwagi do dokumentu zostały także przekazane Urzędowi Miasta. Dzisiaj wpłynęły wyjaśnienia Urzędu w powyższej sprawie. Zamieszczamy je poniżej. (więcej…)
More