Szukamy miejsc na cywilizowane parkowanie

Trwają prace nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru osiedli Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego. Jednocześnie Zarząd Dzielnicy XIV, Przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej Czyżyny, Wydział Gospodarki Komunalnej oraz ZIKIT opracowują plan poprawy komunikacyjnej w aspekcie zwiększającej się ilości pojazdów i coraz gęstszej zabudowy. Każda sugestia jest cenna. Jeśli mają Państwo jakieś propozycje proszę o kontakt: tel.: 533002766 Marek Ziemiański.
More

Informacja o projekcie dla seniorów – „W sile wieku”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, od dn. 01.03.2017r. do dn. 28.02.2020 r. realizowany jest projekt pn.: „W sile wieku”. Projekt skierowany jest do mieszkańców Krakowa, którzy ze względu na podeszły wiek (60+), stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich opiekunów faktycznych. (więcej…)
More