Będą korzystne zmiany w „Kierunkach Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni ….”!

KwiatekDobre informacje nadeszły z Urzędu Miasta Krakowa! Nasze zastrzeżenia dotyczące zapisów w projekcie dokumentu: „Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030” zostały rozpatrzone pozytywnie. W dokumencie zostaną wprowadzone zmiany.

Dzisiaj nadeszła odpowiedź na przesłane przeze mnie uwagi od Kierownika Referatu Ochrony Zieleni UMK. Czytamy w niej: Cieszę się z konstruktywnego głosu w dyskusji, przyjmujemy Pana uwagę. Pragnę wyjaśnić, iż użycie słowa „dzielnice” w kontekście na który zwrócił Pan uwagę, należy traktować bardziej w rozumieniu synonimu słowa „obszar”. Analiza była wykonywana na jednostkach mniejszych niż dzielnice administracyjne, stad więc przykładowo pomimo zakwalifikowania dzielnicy XIV jako dzielnicy w której statystycznie jest brak deficytu terenów zielonych, na jej terenie wyznaczono obszary o znacznym deficycie oraz ryzyku jego pogłębiania. Dołożymy wszelkich starań, aby przeredagować tekst w celu uniknięcia mylnego interpretowania, podkreślając że szczególny nacisk na tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych powinien dotyczyć obszarów o deficycie zieleni, a nie dzielnic w rozumieniu administracyjnym.
Chciałbym w tym miejscu podkreślić, iż w kontekście różnic pomiędzy realnym zapotrzebowaniem mieszkańców na tereny zielone, a danymi statystycznymi dotyczącymi dzielnic administracyjnych, Czyżyny są ewenementem w skali miasta, dowodzącym niedoskonałości opracowań statystycznych, na równi z przytoczonym przez Pana przykładem dotyczącym ilości nóg osób wyprowadzających psy.
Jeżeli zauważył Pan w tekście miejsca, w którym takie niefortunne złożenie słów wzbudziło Pana największe obawy, będę wdzięczny za przesłanie informacji o numerze strony, tak aby korekta w najlepszym stopniu odzwierciedlała Pana oczekiwania.
Jeszcze raz dziękuję za cenny głos w dyskusji.

Ze swojej strony dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze działania zmierzające do zmiany niefortunnych zapisów dokumentu.

Przypomnę, że nasze zastrzeżenia przedstawiłem w tekście Zielone Czyżyny ofiarą statystki oraz W Czyżynach jednak będzie zielono?

Jerzy Woźniakiewicz
Członek Zarządu
Dzielnicy XIV Czyżyny