Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego w pytaniach i odpowiedziach

Już w najbliższy poniedziałek, 9 września, rusza głosowanie w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego. Każdy mieszkaniec Krakowa może zagłosować na jeden spośród 38 projektów  należących do tak zwanego „Subregionu Miasto Kraków”. Nie trzeba być zameldowanym w Krakowie, głosować mogą również studenci i osoby mieszkające czasowo, liczy się faktyczne deklarowane miejsce zamieszkania. W związku z licznymi pytaniami i częstym myleniem obu budżetów obywatelskich – miejskiego i wojewódzkiego, przedstawiamy BO Małopolska w najczęściej pojawiających się pytaniach i odpowiedziach.

 

„Kiedy dokładnie rusza głosowanie w budżecie obywatelskim? Wcześniej mówiono, że 28 września, a teraz piszecie, że już 9 września?”

 

Faktycznie 28 września rusza głosowanie, ale w budżecie obywatelskim Miasta Krakowa. Natomiast w dniach 9-30 września można głosować w budżecie obywatelskim województwa. Są to dwa różne budżety obywatelskie, każdy z nich rządzi się osobnymi prawami i jest organizowany przez inny urząd (Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski)

 

„Czy jeżeli zagłosuję w BO Małopolska, będę mógł/mogła zagłosować też w budżecie miejskim i dzielnicowym?”

 

Tak, gdyż są to dwa różne budżety obywatelskie. BO Małopolska jest organizowany przez Marszałka Województwa Małopolskiego (Urząd Marszałkowski) i dotyczy zadań o innym charakterze, niż miejskie i dzielnicowe. Miejski budżet jest organizowany przez Urząd Miasta Krakowa przy wsparciu Rady Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic. Zadania zgłoszone w budżecie wojewódzkim w żaden sposób nie konkurują z projektami zgłoszonymi w budżecie miejskim i dzielnicowym.

 

„Mój znajomy jest członkiem Rady Budżetu Obywatelskiego. Czy mogę zgłosić mu swoje uwagi dotyczące BO Małopolska, a jeśli nie, w jaki inny sposób mogę zgłosić swoje uwagi i propozycje?”

 

Rada Budżetu Obywatelskiego rozpatruje sprawy dotyczące funkcjonowania budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa i nie ma żadnego odniesienia do budżetu wojewódzkiego. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego zajmujący się budżetem obywatelskim są jednak otwarci na kontakt i w przypadku wszelkich uwag i propozycji, można je zgłosić np. drogą mailową na adres: bo@umwm.pl 

 

Swoje uwagi i postulaty można też zgłaszać Radnym Województwa Małopolskiego – dotyczy to wszelkich spraw o charakterze wojewódzkim, w tym zagospodarowania terenów należących do Marszałka Województwa, nie tylko związanych z budżetem obywatelskim. Lista radnych Sejmiku wraz z ich adresami e-mail jest dostępna na stronie:  https://bip.malopolska.pl/umwm,m,309025,2018-2023.html 

 

„Posiadam konto na miejskiej platformie www.budzet.krakow.pl za pomocą której w poprzednich latach głosowałem/am na projekty budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Czy za pomocą tego systemu mogę też zagłosować w budżecie wojewódzkim?”

 

Nie, gdyż są to osobne systemy i inne szczeble samorządu. Ale nie ma co się przejmować, gdyż głosowanie w BO Małopolska jest bardzo proste i szybkie – nie wymaga rejestracji w systemie. Głos można oddać od poniedziałku 9 września bezpośrednio na stronie www.bo.malopolska.pl podając podstawowe dane (imię, nazwisko, PESEL, e-mail, wybierając SUBREGION MIASTO KRAKÓW i projekt na który głosujemy). Nie są potrzebne konta, hasła ani inne formalności. Zagłosować można też w formie papierowej, m. in. w siedzibach i delegaturach Urzędu Marszałkowskiego.

 

„Słyszałem/am, że i tak nie ma sensu głosować, gdyż nie wszystkie projekty są realizowane lub są realizowane z dużym opóźnieniem. Czy to prawda?”

 

Problemy, które są powodem tego typu wątpliwości, nie wystąpiły w przypadku dotychczasowych edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Jak dotąd wszystkie projekty WOJEWÓDZKIE są sprawnie i terminowo realizowane. Nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Jeżeli nawet zdarzały się jakieś problemy w budżetach obywatelskich poszczególnych miast i gmin, nie ma to żadnego związku z budżetem wojewódzkim, który jest realizowany przez zupełnie inny urząd (Urząd Marszałkowski), przez innych ludzi i na zupełnie innych zasadach. Warto zauważyć, że sprawność realizacji projektów wojewódzkich wynika też z tego, że jest ich dużo mniej i są z reguły dużo prostsze w realizacji, niż w miejskich budżetach obywatelskich np. Krakowa, Tarnowa czy Nowego Sącza. Nie ma więc powodu do obaw.

 

„Czy w wojewódzkim budżecie obywatelskim są jakieś projekty dotyczące stricte naszej dzielnicy, które będą realizowane konkretnie w Czyżynach, a nie w całym Krakowie”?

 

Tak

 

„Jakie są konkretnie projekty i gdzie można się z nimi zapoznać?”

 

Lista projektów na które mogą zagłosować mieszkańcy Krakowa przedstawia się następująco (wraz z podziałem na kategorie i przypisanym numerem):

 

PROJEKTY EDUKACYJNE:

 

KRK1:  Rozwój potencjału matematycznego wśród dzieci

KRK2:  Wnętrze ma znaczenie – warsztaty kreowania przestrzeni

KRK3:  Wirtualny biznes – realne kompetencje! Symulatory biznesu dla wybranych szkół ponadpodstawowych Subregionu m. Kraków 

 

PROJEKTY KULTURALNE:

 

KRK23: Interaktywne muzeum „Małych Ojczyzn”

KRK25: II Małopolski Festiwal Taneczno- Musicalowy

KRK27: Festiwal „Karmelitańskie Spotkania z Muzyką Organową”

KRK29: Tradycja i kultura naszą siłą. Przyłącz się do nas. Tworzymy Krakowski Teatr Regionalny „Złoty Róg”

KRK31: Polska. Włochy. Kraków! Muzyka! To tu!

 

PROJEKTY PROSPOŁECZNE:

 

KRK22: Małopolska działa społecznie (Kraków)

KRK26: Przewijamy bariery

KRK30: RAJSKIE WYSPY – meble miejskie do leżenia, siedzenia i czytania (na Rajskiej)

KRK32: Park przy Muzeum Lotnictwa

KRK34: Siła w rodzinie

 

PROJEKTY PROZDROWOTNE:

 

KRK38: Karetka dla Krakowa

 

PROJEKTY SPORTOWE:

 

KRK8: Aktywizacja sportowa dzieci z Krakowa poprzez treningi karate tradycyjnego

KRK9: Zajęcia sportowe na Młynówce Królewskiej

KRK10: Futbolowe Skrzaty PPN Kraków dla miasta Kraków

KRK11: W pogoni za mistrzostwem- pływać jak najlepsi na świecie

KRK12: FutboLove Małopolskie dla Subregionu Miasto Kraków

KRK13: Małopolska kocha siatkówkę – wsparcie szkółek siatkarskich oraz klubów z subregionu miasta Kraków

KRK14: Aktywny Student

KRK17: Nauka gry w siatkówkę oraz udział w rywalizacji sportowej dla mieszkańców Krakowa

KRK18: Wsparcie sportu akademickiego – szansą na wzmocnienie potencjału sportowego województwa małopolskiego

KRK19: „Od amatorstwa do mistrzostwa szachowego” – zainwestujmy w intelekt naszych dzieci 

KRK20: Szkolenie żeglarskie kadr drużyn żeglarskich w Krakowie

KRK21: Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z elementami koszykówki i gimnastyki

KRK35: „W zdrowym ciele zdrowy duch” – letnie obozy sportowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

PROJEKTY TURYSTYCZNE

 

KRK15: Z Krakowa w góry

KRK16: Szlak Kajakowy Dłubnia – Nowa Huta

KRK28: MURAL – mapa enoturystyczna Małopolski

 

Listę projektów wraz z ich uproszczonym opisem można znaleźć pod linkiem:  https://www.bo.malopolska.pl/index.php/lista-zadan

 

„W budżecie miejskim i dzielnicowym jest sporo zadań inwestycyjnych, dotyczących utworzenia parków, budowy chodników, remontów ulic, budowy placów zabaw itp. Natomiast patrząc na listę zadań z budżetu wojewódzkiego rzuca się w oczy, że dominują projekty miękkie typu dofinansowanie klubów sportowych, szkoleń, wydarzeń kulturalnych czy zakup sprzętu. Z czego to wynika i dlaczego jest tak mało projektów inwestycyjnych”?

 

Wynika to z tego, iż projekty budżetu miejskiego o charakterze inwestycyjnym lub remontowym mogą być realizowane na działkach należących do Gminy Miejskiej Kraków, a takich terenów jest bardzo dużo. Są to m. in. prawie wszystkie ulice, chodniki, większość parków miejskich i zieleńców. Natomiast projekty budżetu wojewódzkiego o charakterze inwestycyjnym lub remontowym mogą być realizowane jedynie na mieniu należącym do województwa. Takich miejsc w Krakowie jest niewiele, a ich przykłady to:

– siedziby i delegatury Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji podległych Marszałkowi,

– szpitale wojewódzkie, w Krakowie np. Szpital im. Jana Pawła II,

– Wojewódzka Biblioteka Publiczna przy ulicy Rajskiej,

– Muzeum Lotnictwa Polskiego wraz z przylegającym terenem zielonym,

– zachodnia część dawnego pasa startowego w Czyżynach,

– tereny w Czyżynach w sąsiedztwie ul. Bora-Komorowskiego i os. Akademickiego, na których ma powstać Małopolskie Centrum Nauki.

 

To między innymi na tych nieruchomościach można realizować projekty „twarde” – inwestycyjne z budżetu obywatelskiego Województwa Małopolskiego, a zarazem nie wolno tam inwestować z budżetu miejskiego czy Rady Dzielnicy.

 

Natomiast w przypadku projektów „miękkich” te obostrzenia nie obowiązują i tego typu projekty typu dofinansowanie zajęć fitness, wydarzeń kulturalnych czy zakup sprzętu medycznego mogą być realizowane zarówno z Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, jak i Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

 

„Zainteresowały mnie te informacje i chciał(a)bym zagłosować w BO Małopolska, ale potrzebuję jeszcze kilku dni na zastanowienie się. Nie chcę aby mi to umknęło, jakie strony zatem warto odwiedzić, by być na bieżąco i gdzie można zasięgnąć informacji?”

 

Przede wszystkim zapraszamy na stronę internetową Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego:  www.bo.malopolska.pl  Znajdują się tam wszelkie potrzebne informacje na temat BO Małopolska, zasad funkcjonowania budżetu, opisy projektów, to na tej stronie można oddać głos na wybrany projekt.

 

Jeżeli korzystają Państwo z Facebooka, warto polubić stronę BO Małopolska: www.facebook.com/bo.malopolska 

 

Pozostałe dane kontaktowe

e-mail: bo@umwm.pl

tel.: +48 12 61 60 904 / 12 61 60 536

Facebook: www.facebook.com/bo.malopolska

 

„Czy i na jakich zasadach Rada Dzielnicy XIV Czyżyny uczestniczy w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego”?

 

Rada Dzielnicy jest jednostką pomocniczą Gminy Miejskiej Kraków, czyli innej jednostki samorządu terytorialnego niż Województwo Małopolskie. W związku z tym, formalnie nie mamy bezpośredniego związku z BO Małopolska. Tym niemniej, poszczególne szczeble samorządu terytorialnego, a więc szczebel gminno-powiatowy jakim jest Miasto Kraków wraz z Dzielnicami oraz szczebel wojewódzki współpracują ze sobą, mając na względzie wspólny cel jakim jest zapewnianie usług publicznych Mieszkańcom. Do Rady Dzielnicy XIV Czyżyny wpłynęło pismo od Pani Marszałek Anny Pieczarki z prośbą o zaangażowanie się w popularyzację Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, co z przyjemnością robimy. Ponieważ jednak jest to inny szczebel samorządu, w przypadku jakichkolwiek pytań i wniosków związanych z BO Małopolska prosimy o kierowanie ich bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego, za pośrednictwem podanych powyżej kanałów kontaktowych.