Projekty

Lista projektów budżetu obywatelskiego 2017, które zostaną poddane głosowaniu zostanie opublikowana 12 czerwca.