Zaproszenie na IV sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na 07.03.2024 r. (czwartek) o godz. 18.00 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na IV Sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dniu 07.03.2024 roku (czwartek) o godz. 18:00 w trybie stacjonarnym. Projekt porządku obrad: Otwarcie sesji; Przedstawienie projektu porządku obrad; Przyjęcie protokołu z sesji III Rady Dzielnicy XIV Czyżyny odbytej w dniu 05.02.2024 r.; Procedowanie projektu uchwały w sprawie wydania opinii dla projektu drogowego...
Czytaj więcej...

Zaproszenie na IV sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na 07.03.2024 r. o godz.18:00 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję o terminie i miejscu IV sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołanej na  07.03.2024 r.  (czwartek) o godz. 18.00 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny - os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie. Zaproszenie_projekt porządku obrad na 07.03.2024 Druk nr 49 Druk nr 50 Druk nr 51 Druk nr 52 Druk nr 53 Z poważaniem Anna Gieras Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny
Czytaj więcej...

Zaproszenie na III sesję zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 05.02.2023 r. (poniedziałek) godz. 18.00 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na III Sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dniu 05.02.2024 roku (poniedziałek) o godz. 18:00 w trybie stacjonarnym. Projekt porządku obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji II Rady Dzielnicy XIV Czyżyny odbytej w dniu 16.01.2024 r. 4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywate...
Czytaj więcej...

Zaproszenie na III sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na 05.02.2024 r. o godz.18:00 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję o terminie i miejscu III sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołanej na  05.02.2024 r.  (poniedziałek) o godz. 18.00 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny - os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie. Projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał zostanie podany w najbliższych dniach. Z poważaniem, Anna Gieras Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny
Czytaj więcej...

Zaproszenie na II sesję zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 16.01.2023 r. (wtorek) godz. 18.00 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na II Sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dniu 16.01.2024 roku (wtorek) o godz. 18:00 w trybie stacjonarnym. Projekt porządku obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji I Rady Dzielnicy XIV Czyżyny odbytej w dniu 03.01.2024 r. 4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu...
Czytaj więcej...

Zaproszenie na I sesję Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 03.01.2024 r. (środa) godz. 18.00 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Na podstawie § 12 ust. 7 uchwały nr XCIX/1508/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie z późn. zm., zwołuję I sesję Rady Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie, na dzień 3 stycznia 2024 r. o godz. 18.00 w siedzibie Rady, os. Dywizjonu 303 nr 34. Projekt porządku obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy. 3. Przedstawienie projektu porządku obrad. 4. Wybór Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy....
Czytaj więcej...

Zaproszenie na LXIII sesję zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 16.11.2023 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na LXIII Sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dniu 16.11.2023 roku (czwartek) o godz. 17:30 w trybie stacjonarnym. Projekt porządku obrad: 1) Otwarcie sesji. 2) Przedstawienie projektu porządku obrad. 3) Przyjęcie protokołu z sesji LXII Rady Dzielnicy XIV Czyżyny. 4) Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dot. wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowyc...
Czytaj więcej...

Zaproszenie na LXII sesję zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 12.10.2023 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na LXII Sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dniu 12.10.2023 roku (czwartek) o godz. 17:30 w trybie stacjonarnym. Projekt porządku obrad: 1) Otwarcie sesji. 2) Przedstawienie projektu porządku obrad. 3) Przyjęcie protokołu z sesji LXI Rady Dzielnicy XIV Czyżyny. 4) Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dla opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn...
Czytaj więcej...

Zaproszenie na LXII sesję zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 12.10.2023 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję o terminie i miejscu LXII sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołanej na dn. 12.10.2023 r.  (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny - os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie. Projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał zostanie podany w późniejszym terminie. Z poważaniem, Anna Moksa Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny
Czytaj więcej...

Zaproszenie na LXI sesję zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołaną na dn. 21.09.2023 r. (czwartek) godz. 17.30 w trybie stacjonarnym w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie

Serdecznie zapraszam na LXI Sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dniu 21.09.2023 roku (czwartek) o godz. 17:30 w trybie stacjonarnym. Projekt porządku obrad: 1) Otwarcie sesji. 2) Przedstawienie projektu porządku obrad. 3) Przyjęcie protokołu z sesji LX Rady Dzielnicy XIV Czyżyny. 4) Procedowanie projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o zas...
Czytaj więcej...