Projekty uchwał na X Sesje Rady Dzielnicy

Zapraszamy na X Sesję Rady Dzielnicy XIV Czyżyny w dniu 4.07.2019 o godzinie 17:30 do siedziby Rady i Zarządu na os. Dywizjonu 303 nr 34. Poniżej dokumenty w formacie pdf. Zaproszenie_Porządek Obrad Projekt Uchwały Zarządu_Druk nr 21 Projekt Uchwały Zarządu_Druk nr 22 Projekt Uchwały Zarządu_Druk nr 23 Załacznik do Projektu Uchwały Druk nr 23 Projekt Uchwały Zarządu_Druk nr 24 Projekt Uchwały Zarządu_Druk nr 25    
Czytaj więcej...

Projekty uchwał na VIII Sesje Rady Dzielnicy

Zapraszamy na VIII Sesję Rady Dzielnicy XIV Czyżyny w dniu 16.05.2019 o godzinie 17:30 do siedziby Rady i Zarządu na os. Dywizjonu 303 nr 34. Poniżej dokumenty w formacie pdf.   Porządek Obrad_16.05.2019 Druk nr 5_ w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2020 Zał. do Druku nr 5 Druk nr 6_w sprawie środków finansowych w ramach zadania Obsługa Dzielnic w 2019 r Druk nr 7_ w sprawie ujęcia w planie termomodernizac...
Czytaj więcej...

Sesja nadzwyczajna Rady Dzielnicy 09.05.2019 r. w czwartek

Informujemy o sesji nadzwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołanej na dn. 09.05.2019 r. (czwartek)  godz. 17.30 w  siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny –os. Dywizjonu 303 nr 34 w Krakowie. Projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał w linkach. Podczas sesji głosowanie między innymi na listę rankingową projektów Nowa Huta dziś!   Porządek Obrad Druk 1_ w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego Druk 2 _ w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy z...
Czytaj więcej...

Terminy posiedzeń komisji problemowych Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

Posiedzenie odbywają się w siedzibie Rady Dzielnicy. Komisja Praworządności i Porządku Publicznego - 04.02.2019 godz 17:00 Komisja Infrastruktury Komunalnej - 07.02.2019 godz. 18:00 Komisja ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Budżetu Obywatelskiego - 07.02.2019 godz.19:30 Komisja Ochrony Środowiska - 11.02.2019 godz. 18:00 Komisja Promocji i Kultury - 11.02.2019 godz.18:30 Komisja Rewizyjna - 11.02.2019 godz. 19:00 Komisja Edukacji - 12.02.2019 godz. 17:00 ...
Czytaj więcej...

Projekt Porządku Obrad III Sesji w dniu 31.01.2019 r.

III Sesja Rady Dzielnicy XIV Czyżyny odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny - os. Dywizjonu 303 nr 34, w dn. 31.01.2019 roku (czwartek) o godz. 17:00. Projekt porządku obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołów z sesji nr I i II Rady Dzielnicy XIV Czyżyny. 3. Przedstawienie projektu porządku obrad. 4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, 5. Procedowanie projek...
Czytaj więcej...

Projekt Porządku Obrad II Sesji w dniu 10.01.2019 r.

1. Otwarcie sesji 2. Ślubowanie członka Rady Dzielnicy XIV Czyżyny 3. Przedstawienie projektu porządku obrad 4. Wybór zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy 5. Ustalenie liczby osób wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy 6. Wybór członków Zarządu 7. Powołanie stałych komisji problemowych 8. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy XIV Czyzyny do składu Krakowskiej Rady Programowej ds. obchodów jubileuszu 70.lecia Nowej Huty (KD-03.403.48.2018 r....
Czytaj więcej...

I Sesja RADY DZIELNICY XIV CZYŻYNY ZWOŁANA NA DN. 17.12.2018 R

I Sesja RADY DZIELNICY XIV CZYŻYNY ZWOŁANA NA DN. 17.12.2018 R. GODZ. 18:00 W SIEDZIBIE RADY: DYWIZJONU 303 NR 34 W KRAKOWIE Projekt porządku obrad : Otwarcie sesji, Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, Przedstawienie projektu porządku obrad, Wybór Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy, Oświadczenia i komunikaty.
Czytaj więcej...