XXVIII Sesja zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję o terminie i miejscu XXVIII sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zwołanej na dn. 23.02.2021 r. (wtorek)  godz. 17.30 w  Sali Konferencyjnej UMK ( V piętro) na os. Zgody 2 w Krakowie. Projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał w plikach poniżej. Z poważaniem, Anna Moksa Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny Zaproszenie_Projekt Porządku Obrad Druk nr 226_ws. korekty rozdysponowania środków na 2021 Druk nr 227_ ws. korekt...
Czytaj więcej...

Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 85% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.   Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu? Musisz mieć ukończone 25 lat (nie ma górnej granicy wieku) i pracować, dodatkowo, jeśli masz...
Czytaj więcej...

Krakowskie uroczystości w 79. rocznicę powstania Armii Krajowej – 14 lutego 2021

Szanowni Państwo Wojewoda małopolski i Oddział IPN w Krakowie informują o uroczystościach w 79. rocznicę powstania Armii Krajowej. Program uroczystości 10.00 – msza święta w katedrze na Wawelu 11.45 – złożenie kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza na pl. Matejki Uczestników obu wydarzeń prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego obowiązującego z powodu pandemii koronawirusa.   Więcej informacji o AK: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/38719,Powstanie-Armii-Krajowej.html
Czytaj więcej...

Spotkanie w Klubie Rodziców w ARTzonie

WARSZTATY „MAMA MA M.O.C.” 1: 17 II 2021 / 10.30-13.00 warsztat w obszarach Miłość, Odwaga, Czułość 2: 3 III 2021 / 10.30-13.00 warsztat w obszarach Myśli, Odczucia, Ciało    Czy w pędzie codzienności, natłoku obowiązków, sytuacji kryzysowych, niepewności pamiętasz o sobie? Masz przestrzeń, by zatrzymać się na moment i dostrzec własne potrzeby?   Jeśli jesteś mamą – to spotkanie jest właśnie dla Ciebie. Dlaczego? Bo podczas warsztatów będziemy wsłuchiwać się w siebie, w...
Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania Bulwarów Wiślanych w Krakowie

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania Bulwarów Wiślanych w Krakowie. Konsultacje prowadzone są przez Zarząd Zieleni Miejskiej we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacj...
Czytaj więcej...

NSP 2021 – nabór kandydatów na rachmistrzów

KTO MOŻE ZOSTAĆ RACHMISTRZEM? Osoba pełnoletnia; ciesząca się nieposzlakowaną opinią; posiadająca co najmniej średnie wykształcenie; posługująca się językiem polskim w mowie i w piśmie; nieskazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.   CO POWINNO ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE KANDYDATURY? Wypełniony druk zgłoszenia (załącznik nr 1) zawierający: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, adres e-mail, numer tel...
Czytaj więcej...

“Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym”

Projekt  „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” jest skierowany do pracodawców zatrudniających więcej niż 9 pracowników (z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw) z terenu województwa małopolskiego. Rzeczywistość, w której na co dzień funkcjonują przedsiębiorstwa – nie tylko w dobie epidemii koronawirusa – stawia przed pracodawcami szereg wyzwań polegających na utrzymaniu płynności finansowej firmy, zatrzymaniu stałych klientów i próbie pozyskania nowych. Planowanie ciągłości biznesu o...
Czytaj więcej...

“Nowa Huta dziś!” – zgłoś chodniki, ulice bądź lampy, która wymagają remontu lub wymiany

Cztery edycje programu "Nowa Huta dziś!" są za nami, przed nami piąta. W ramach projektu wydano już 8 mln zł (w latach 2017-2020). W tym roku po raz kolejny na program zarezerwowano kwotę 2 mln zł.   Program „Nowa Huta dziś!” skierowany jest do mieszkańców nowohuckich dzielnic – Czyżyn, Mistrzejowic, Bieńczyc, Wzgórz Krzesławickich, Nowej Huty. Jego celem jest poprawa infrastruktury tego obszaru. Zadania mogą zgłaszać mieszkańcy, organizacje pozarządowe, radni reprezen...
Czytaj więcej...

Badania mammograficzne w lutym 2021 – Kraków Czyżyny

  Szanowni Państwo, LUX MED jeden z największych od lat realizatorów Programu Profilaktyki Raka Piersi w ślad za ogólnopolską kampanią promocyjną Ministerstwa Zdrowia pn. Planuję Długie Życie zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne. W mammografii finansowanej przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi można wziąć udział niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego. Do badania uprawnione są Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie były l...
Czytaj więcej...

Ranking czystości miast – Polska pod mikroskopem – RAPORT 2021

Przebadano 10 największych miastach Polski "Badaniom zostały poddane bankomaty (ekrany i przyciski), komunikacja miejska (poręcze w autobusach), sklepy spożywcze (wózki), galerie handlowe (klamki) oraz dworce PKP (poręcze), z których uzyskaliśmy konkretne wartości znalezionych bakterii. Następnie zsumowaliśmy liczbę znalezionych bakterii na wszystkich powierzchniach tworząc ranking najczystszych miast w Polsce." Zobaczcie jak wypadł Kraków: https://profesjonalneozonowanie.pl/polska-pod-mikro...
Czytaj więcej...