Komunikat w sprawie usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych.

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa informuje, że weszło w życie Zarządzenie Nr 1443/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 03.06.2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych. W związku z powyższym przekazujemy Państwu poniższy komunikat, prosząc o jego rozpowszechnienie pośród mieszkańców Dzielnicy. Komunikat dla Mieszkańców Krakowa W dniu 03.06.2016r. weszło w życie Z...
More