Cenna współpraca z organizacjami pozarządowymi

Rada Dzielnicy XIV każdego roku wydziela środki finansowe na wsparcie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe prowadzące swoja działalność statutową na terenie Czyżyn.

W roku bieżącym w ramach zadań, których beneficjentami są osoby niepełnosprawne wsparcie otrzymał projekt Fundacji św. Brata Alberta pn. “Zwiedzamy Dolinę Olzy – wycieczka krajoznawczo-turystyczna”. Kwota dofinansowania projektu wyniesie 7 000zł. Z kolei w obszarze zadań, których celem jest wsparcie i upowszechniania kultury fizycznej, dzięki dofinansowaniu przekazanemu z „Czternastki” zrealizowane zostaną takie projekty jak: „Lato na boisku 2017” – Fundacji Czyżyny, „Turniej z okazji mikołajek” oraz „Turniej z okazji Dnia Dziecka” autorstwa KS Albertus. Łączna kwota przekazana jako dofinansowanie zadań wyniosła 10 000 zł.