Czas na czyste powietrze

Serdecznie zapraszamy Państwa na krakowskie spotkanie organizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii Czas na czyste powietrze, realizowanej ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020. Konferencja odbędzie się 7 grudnia w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.

Spotkanie w Krakowie jest elementem cyklu szesnastu podobnych wydarzeń we wszystkich naszych województwach. Cykl został pomyślany jako długofalowe, aktywne działanie na rzecz podniesienia świadomości w zakresie problematyki związanej z zanieczyszczeniami powietrza. Przedsięwzięcie skierowane jest przede wszystkim do reprezentantów instytucji samorządowych i państwowych oraz organizacji pozarządowych, którzy w ramach swojej pracy mierzą się z problemem zanieczyszczeń powietrza. Zapraszamy również przedstawicieli trzech grup zawodowych: lekarzy, nauczycieli oraz dziennikarzy, którzy poprzez pośredni i bezpośredni kontakt mogą kształtować postawy Polek i Polaków. Do uczestnictwa zachęcamy ponadto wszystkich mieszkańców Małopolski zainteresowanych poprawą jakości powietrza w ich regionie.

Celem konferencji jest, z jednej strony, przedstawienie kompendium wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza i jego szkodliwego wpływu na zdrowie oraz możliwych i koniecznych do podjęcia działań. Z drugiej strony, spotkanie będzie okazją do ukazania problemu z różnych perspektyw i wymiany doświadczeń oraz dyskusji na te ważne dla mieszkańców Małopolski.

Dlatego też udział przedstawicieli Państwa Urzędu stanowiłby bardzo cenny element spotkania.

W załączniku przesyłamy zaproszenie wraz z programem wydarzenia. Bardzo prosimy o rozpowszechnienie informacji o spotkaniu wśród pracowników państwa Urzędu zajmujących się ochroną powietrza i środowiska.

Będziemy zaszczyceni możliwością współpracy z Państwem na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

 

Zapraszamy serdecznie

Zespół organizatorów kampanii
Czas na czyste powietrze

 

https://www.facebook.com/czasnaczystepowietrze/

www.czasnaczystepowietrze.pl

Telefon kontaktowy:

22 840 36 36