Czy będzie nowa szkoła w Łęgu? (Centralna, Sołtysowska, Galicyjska) – konsultacje społeczne

Mieszkańcy ulicy Centralnej, Galicyjskiej, Sołtysowskiej, ale i całego Łęgu. Czy potrzebujecie nowej szkoły? Jeśli tak to jest to ten moment i ten czas, abyście wyrazili swoje opinie na ten temat. Zaproponowaliśmy budowę kompleksu szkolno-przedszkolnego na działce przy ulicy Centralnej zamiast Centrum Obsługi Inwestora. Teraz potrzebujemy Was, abyście powiedzieli, że to miejsce jest dobre na nową czyżyńską szkołę.

14 czerwca 2019 r. w godz. 17.00 – 19.00 otwarte spotkanie zmieszkańcami w Szkole Podstawowej nr 156 przy ulicy Centralnej 39

19 czerwca 2019 r. w godz. 17.00–19.00 dyżur konsultacyjny w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny na Osiedlu Dywizjonu 303 34 (sala konferencyjna)

27 czerwca 2019 r. w godz. 17.00 – 19.00 otwarte spotkanie z mieszkańcami w siedzibie Rady Dzielnicy XIV Czyżyny na Osiedlu Dywizjonu 303 34 (sala konferencyjna)