Projekty

BUDŻET OBYWATELSKI 2017

DZIELNICA XIV CZYŻYNY  – WYKAZ PROJEKTÓW DO REALIZACJI
1 BO.D14.6/17 Zadbajmy o Lasek Łęgowski!

Pielęgnacja zieleni wzdłuż ścieżki w Lasku Łęgowskim, wyposażenie w nowe ławki i kosze na śmieci.

37.000,00 Zarząd Zieleni Miejskiej 2018
2 BO.D14.1/17 Mali Ratownicy

Szkolenia z pierwszej pomocy oraz obsługi AED dla dzieci szkół oraz przedszkoli, przeprowadzone przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe.

2.500,00 Biuro ds. Ochrony Zdrowia 2018
3 BO.D14.11/17 Gazetka Czyżyńska

Czyżyński biuletyn informujący o działaniach podejmowanych przez czyżyński samorząd, lokalnych aktywistów, stowarzyszenia i osób działających na rzecz lokalnej społeczności.

10.500,00 Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa  

2018

 

1. Zadbajmy o Lasek Łęgowski!

Pielęgnacja zieleni wzdłuż ścieżki w Lasku Łęgowskim, wyposażenie w nowe ławki i kosze na śmieci.

2. Mali Ratownicy

Szkolenia z pierwszej pomocy oraz obsługi AED dla dzieci szkół oraz przedszkoli, przeprowadzone przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe.

3. Gazetka Czyżyńska

Czyżyński biuletyn informujący o działaniach podejmowanych przez czyżyński samorząd, lokalnych aktywistów, stowarzyszenia i osób działających na rzecz lokalnej społeczności.