dot. komunikatu o zagrożeniu koronawirusem i nieprzyjmowaniu

Szanowni Państwo,

Mając na względzie obecną sytuację dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa  oraz Państwa bezpieczeństwo informuję, że od dnia 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. zostają zawieszone wszystkie dyżury: radnych, komisji oraz przyjmowanie stron przez Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny.

Z poważaniem,

Anna Moksa

Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny