Dyżur radnego Miasta Krakowa – Wojciech Krzysztonek

17.01.2022 w godzinach 11.15 – 12.15 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny (os. Dywizjonu 303, budynek nr 34) dyżur radnego Miasta Krakowa będzie pełnił Wojciech Krzysztonek.