Kapliczka słupowa typu latarnia umarłych

kapl-jp2-wys1

Adres: Al. Jana Pawła II / ul. Wysockiej – skwer u zbiegu ulic
Datowanie, Styl, Autor: Wiek XVIII, zbudowana przy drodze średniowiecznej prowadzącej z Krakowa do klasztoru cystersów w Mogile – oświetlała pośród dawnych błoń szlak pielgrzymi; Styl: tradycyjna, Autor: murator miejscowy. W roku 1951 została odnowiona. W roku 2001, w związku z przebudową drogi kapliczkę przeniesiono na nowe miejsce.

Własność: Gminna

Opis obiektu:

kapl-jp2-wys2

Kapliczka murowana i tynkowana, w formie kwadratowego słupa, z szerszym cokołem i węższą górną częścią, posadowiona na dwustopniowej podstawie betonowej. Nakryta daszkiem siodłowym, dachówką, w szczycie żeliwny krzyżyk z płomieniami. Nikły gzyms wydziela latarnię z półkolistymi blendami. W szczycie nieczytelna płaskorzeźba o obrysie koła. Poniżej gzymsu (przerwanego od frontu) cztery prostokątne płyciny o zróżnicowanych wielkościach, mieszczące niegdyś obrazy. Obecnie od frontu obrazek Matki Boskiej, z boków, w górnych wnękach figurka Serca Jezusa oraz pasyjka. Obiekt należy do nielicznych tego typu zabytków, związanych ze średniowiecznymi szlakami prowadzącymi do klasztorów.

oprac. Jerzy Woźniakiewicz

fot. Bogdan Krupa

Materiały udostępnione dzięki uprzejmości Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Dokumentacje / Bibliografie:

  • Karta ewidencyjna, H. Blak, 1983 (WKZ)
  • Wł. Łuszczkiewicz, Stare cmentarze krakowskie, ich zabytki sztuki i obyczaju kościelnego, Rocznik Krakowski, T. I, Kraków, 1898
  • G. Zań-Ograbek, Kapliczki figury i krzyże przydrożne w Krakowie. Dzielnica Nowa Huta, Kraków 1998, archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytków.