Pomnik Lotników Polskich

pomnik-lotnikow1

Adres: Al. Jana Pawła II, Park Lotników

Datowanie, Styl, Autor: Wzniesiony w roku 1989 ku czci lotników polskich poległych na frontach II wojny światowej. Postawiony staraniem Społecznego komitetu pod patronatem Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Odsłonięty 1 września 1989 r., w 50 Rocznicę napaści hitlerowskiej na Polskę. W 1995 r. przeprowadzono remont nawierzchni placu., Autor: Bronisław Chromy.

Opis obiektu:

pomnik-lotnikow2

Pomnik usytuowany na niewielkim placu, wyodrębnionym z Parku Lotników. Nawierzchnia placu wykonana z granitu, stopnie z czarnego marmuru. Pomnik monumentalny w formie trzech stylizowanych ognistych języków wydobywających się z ogniska; ponad którymi na żelbetowych słupach znajduje się olbrzymi orzeł z rozpostartymi skrzydłami, trzymający w dziobie wieniec. Na niskich płomieniach ogniska napisy: „WOJNA OBRONNA 1939”; „LOTNIKOM POLSKIM POLEGŁYM W DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ”; „POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE”; KAMPANIA FRANCUSKA”; „LOTNICY W DYWIZJONACH ALIANCKICH”; „BITWA O ANGLIĘ”; „LOTNICTWO NA WSCHODZIE”; „LOTNICY W ARMII KRAJOWEJ”; „LOTNICY POLEGLI W LAGRACH WIĘZIENNYCH I OBOZACH ZAGŁADY”.

pomnik-lotnikow3

Z tyłu pomnika, na ognistym języku mosiężna tabliczka z napisem: „POMNIK P0WSTAŁ STARANIEM/ SPOŁECZNEGO KOMITETU/ POD PATRONATEM KRAKOWSKEIGO/ KLUBU SENIORÓW LOTNICTWA/ PROJEKT/ ART. RZEŹB. PROF. BRONISŁAW CHROMY/ OFIARODAWCY/ SPOŁECZEŃSTWO, .LOTNICY Z POLONII,/ ZAŁOGI PRZEDSIĘBIORSTW KRAKOWSKICH,/ SKAWINY, WROCŁAWIA/ WRZESIEŃ 1989”. Przed pomnikiem granitowa płytka z napisem z nakładanych liter mosiężnych: „ZIEMIA/ Z MOGIŁ/ POLEGŁYCH/ LOTNIKÓW”. W podstawie pomnika zamontowane oświetlenie. Materiał: brąz; żelbet.

oprac. Jerzy Woźniakiewicz

fot. Jerzy Woźniakiewicz

Materiały udostępnione dzięki uprzejmości Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Dokumentacje / Bibliografie:

  • Adamczewski, Kraków, s. 216; Rożek, Przewodnik, s. 596
  • Danuta Czapczyńska: Dokumentacja informacyjna dot. pomników z terenu miasta Krakowa w granicach administracyjnych, Kraków 1995, Archiwum MZK.