Finał I edycji projektu „Powiedz NIE Przemocy”

14 czerwca 2019 r. w Kinie Sfinks odbył się uroczysty finał I edycji projektu „Powiedz NIE Przemocy”, na którym obecni byli: Komendant Komisariatu Policji VIII w Krakowie nadkom. Bogusław Wiklik, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 Ewelina Sitarz, pani Anna Starewicz–Caban – Kino Studyjne Sfinks Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, pani Regina Zadęcka – Wiceprzewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy XIV, pan Zbigniew Ulmaniec – Przewodniczący Komisji Praworządności i Porządku Publicznego w Radzie Dzielnicy XIV, pan Rafał Brzeziński – Radny Dzielnicy XVIII oraz pan Jerzy Woźniakiewicz – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Lider programu „Bezpieczny Kraków”.

Pani Joanna Gondek pedagog w Szkole Podstawowej nr 140 oraz st.asp Radosław Zębala VIII Komisariat Policji podsumowali Projekt „Powiedz NIE Przemocy”.

Ideą projektu było zwiększenie świadomości na temat zachowań, które są przemocą, zwrócenie uwagi na problem przemocy w klasie, szkole, na boisku, w domu, w sieci… Chcieliśmy pokazać, że nie tylko ofiara przemocy – ale także i sam agresor – ostatecznie cierpią.

Chcieliśmy poznać przyczyny przemocy, zaobserwować reakcje dzieci i młodzieży na przemoc, oraz rozwijać u nich umiejętność zapobiegania temu zjawisku.

Spoty, które ocenialiśmy w ramach konkursu, poruszały problem różnorodnych form i rodzajów przemocy.

Filmy nie przekazywały gotowych odpowiedzi, jak z przemocą sobie radzić, czy i jak należy wobec niej postępować. Stworzyły za to pole do dyskusji, wywołały wątpliwości, pytania i szereg refleksji. Na uwagę zasługuje kreatywność, pomysłowość i zaangażowanie autorów spotów. Andrzej Wajda mawiał, że „Film powstaje we wspólnocie” i Wam taką „wspólnotę” udało się stworzyć. Projekty odzwierciedliły Wasze postrzeganie przemocy, a praca nad nimi była doskonałą okazją do integracji, wspólnej nauki i zabawy. W tegorocznej edycji wydarzenia wzięło udział 11 szkół podstawowych, łącznie 101 klas: 23 klasy czwarte,  25 klas piątych, 21 klas szóstych, 16 klas siódmych i 16 klas ósmych. Projekt trwał od października do maja. W ramach tej inicjatywy organizowane były Szkolne Dni Bez Przemocy, warsztaty prowadzone przez policjantów z VIII Komisariatu Policji, warsztaty prowadzone przez pedagogów, wspólne warsztaty z rodzicami, konferencja dla nauczycieli. Jury obejrzało i oceniło 22 spoty.

Projekt został objęty Patronatem Rady Dzielnicy XIV Czyżyny oraz Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Projekt był realizowany przez VIII Komisariat Policji w Krakowie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9 w Krakowie.

 

Wyniki konkursu na SPOT Przeciw PRZEMOCY:

 

„Istnieją trzy reakcje po zobaczeniu projektu – pozytywna, negatywna i wow! Reakcja WOW jest głównym celem każdego twórcy” Milton Glaser

 

 

I Miejsce – uczniowie klasy 6 a ze Szkoły Podstawowej nr 155 

(nagrody – kamery RedLeaf rd1 Pro plus akcesoria oraz opaski XIAOMI Band 2/3)

II Miejsce – uczniowie klasy 6 i 8 ze Szkoły Podstawowej nr 88 

(nagrody – kamery RedLeaf SJ5010 plus akcesoria)

III Miejscie – uczniowie klasy 4 e ze Szkoły Podstawowej nr 91

(nagrody – kamery RedLeaf Sj8000 plus akcesoria)

Wyróżnienie otrzymali uczniowie klasy 4 ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3.

(nagrody – Rummikub)

 

GRATULUJEMY! 

 

Lista Szkół biorących udział w projekcie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie, os. Stalowe 18,
 2. Szkoła Podstawowa nr 74 im. Stanisława Staszica w Krakowie, ul. Branicka 26,
 3. Szkoła Podstawowa nr 88 im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, os. Szklane Domy 2,
 4. Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego w Krakowie, os. Handlowe 4, 
 5. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
  w Krakowie, os. Słoneczne 12,
 6. Szkoła Podstawowa nr 140 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. R. Prawocheńskiego 7,
 7. Szkoła Podstawowa nr 141 im. ks. Jana Twardowskiego w Krakowie, ul. Sawy – Calińskiego 12, 
 8. Szkoła Podstawowa nr 142 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, ul. Drożyska 13,
 9. Szkoła Podstawowa nr 155 im. Św. Jadwigi Królowej w Krakowie, os. II Pułku Lotniczego 21, 
 10. Szkoła Podstawowa nr 156 im. ks. kard. A. S. Sapiehy w Krakowie, ul. Centralna 39, 
 11. Zespół Szkół Społecznych nr 3 STO, Osiedle Dywizjonu 303 35, 31-874 Kraków;

 

Zdjęcia – pan Mariusz Bodaj MB – FOTO 

Joanna Gondek