Gdzie będą powstawać nowe bloki w Czyżynach – nowy plan zagospodarowania

Wkrótce w Urzędzie Miasta Krakowa odbędzie się dyskusja o wyłożonym planie zagospodarowania. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego” już 2 lipca 2019 r. przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, Sala im. Józefa Dietla, początek o godz. 16:00.

 

Tekst i rysunek ww. projektu planu miejscowego zamieszczone są na stronie internetowej lub do wglądu w siedzibie Rady Dzielnicy.

 http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=111948