Harmonogram komisji problemowych w grudniu 2016 r.

KOMISJA DATA GODZINA
Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego  14.12 17:30
Komisja Edukacji 12.12 17:00
Komisja Kultury 12.12 18:00
Komisja Ochrony Środowiska 12.12 18:30
Komisja Pomocy Społecznej 12.12 16:30
Komisja Praworządności i Porządku Publicznego
Komisja Promocji i Łączności z Mieszkańcami 14.12 21:00
Komisja Rewizyjna 12.12 17:00
Komisja Sportu 14.12 17:45
Komisja ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego 12.12 19:00
Komisja Zdrowia 12.12 17:30
Zespół ds. Redagowania Echa Czyżyn