Harmonogram prac Rewitalizacji Parku Lotników Polskich

W najbliższych 2 latach w parku zostanie odnowiony plac zabaw oraz wyremontowana fontanna a także dokończony remont alejek – ten w północnej właśnie się skończył. W budżecie na ten i kolejny rok zarezerwowano kwotę 9 mln zł na te cele.

Wśród priorytetowych działań na ten rok wymienia m.in. budowę skate parku (zakończono przetarg – oczekuje się na podpisanie umowy), remont placu z fontanną oraz potrzeba remontu placu zabaw oraz remont alejek i budowa pętli dla rolkarzy i nartorolkarzy.

W parku powstanie również staw o powierzchni hektara, pawilon z toaletą (druga toaleta zostanie podłączona po remoncie placu z fontanną), zostaną ustawione siedziska, stoły piknikowe oraz leżaki drewniane  Planowana jest również wymiana małej architektury – ławek, koszy itp.

Wstępny harmonogram prac:

Do końca Lipca 2018 r:

  • skate park
  • remont placu z fontanną – wymaga zamknięcia placu
  • remont „drewnianego” placu zabaw
  • ustawienie siedzisk, leżaków, stolików piknikowych

Listopad/Grudzień 2018

  • remont alejek, pętla dla rolkarzy
  • wymiana małej architektury: ławki, kosze
  • budowa pawilonu na łąkach w południowej części parku
  • utworzenie stawu na łąkach w południowej części parku

Informacje na bieżąco można znaleść na www.parklotnikowpolskich.pl lub FB: https://www.facebook.com/parklotnikowpl