I Sesja RADY DZIELNICY XIV CZYŻYNY ZWOŁANA NA DN. 17.12.2018 R

I Sesja RADY DZIELNICY XIV CZYŻYNY ZWOŁANA NA DN. 17.12.2018 R. GODZ. 18:00 W SIEDZIBIE RADY: DYWIZJONU 303 NR 34 W KRAKOWIE

Projekt porządku obrad :

  1. Otwarcie sesji,
  2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy,
  3. Przedstawienie projektu porządku obrad,
  4. Wybór Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy,
  5. Oświadczenia i komunikaty.