Informacja o projekcie dla seniorów – “W sile wieku”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, od dn. 01.03.2017r. do dn. 28.02.2020 r. realizowany jest projekt pn.: „W sile wieku”. Projekt skierowany jest do mieszkańców Krakowa, którzy ze względu na podeszły wiek (60+), stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich opiekunów faktycznych.
Dla uczestniczek i uczestników utworzono na terenie Gminy Miejskiej Kraków 5 nowych placówek – klubów samopomocy (100 nowych miejsc) zapewniających dzienną aktywizację seniorów. W ramach projektu realizowane są następujące usługi:

  • opiekuńczo – pielęgnacyjnych: dwa posiłki dziennie ( w przypadku osób niesamodzielnych zapewniamy pomoc w spożywaniu posiłków), pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, opiekę higieniczną a dla wybranych uczestników dowóz z miejsca zamieszkania do i z klubu samopomocy;
  • aktywizująco – usprawniających: organizacja czasu wolnego, terapie zajęciowe podnoszące sprawność i aktywizację seniorów, imprezy integracyjne, wyjazdy rekreacyjno-turystyczne;
  • wspomagających: możliwość uzyskania wsparcia w postaci informacji, edukacji i poradnictwa poprzez bezpośredni kontakt pracownika socjalnego z uczestnikiem projektu a także poprzez wsparcie świadczone dla opiekunów faktycznych (poradnictwo indywidualne, wsparcie psychologiczne, warsztaty tematyczne).

Aby zostać uczestnikiem Klubu Samopomocy w ramach projektu „W sile wieku”, należy złożyć wniosek zamieszczony na stronie internetowej Ośrodka wraz z zaświadczeniem lekarskim bezpośrednio w siedzibie MOPS w Krakowie ul. Józefińska 14, Klubach Samopomocy, w lokalach Filii MOPS lub za pośrednictwem poczty lub pracownika socjalnego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny z p. Moniką Łojek w godz. 7.30 – 15.30 pod numer tel. 12 616 53 30 lub tel. kom. 660 637 756.

• Klub Samopomocy – Specjalistyczny, os. Krakowiaków 2,
tel. 660 637 847,
• Klub Samopomocy – Aktywizacyjny, ul. Grzegórzecka 19,
tel. 668 254 980,
• Klub Samopomocy – Aktywizacyjny, ul. Gdańska 5,
tel. 660 637 805,
• Klub Samopomocy – Aktywizacyjny, ul. Okulickiego 51/279,
tel. 668 375 795
• Klub Samopomocy – Aktywizacyjny, ul. Bronowicka 19,
tel. 606 379 007.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.