Jak głosować korespondencyjnie w nadchodzących wyborach?

Do kiedy przyjmowane są zgłoszenia?

 • do 16 czerwca 2020 roku
 • do 23 czerwca 2020 roku w przypadku wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
 • do 26 czerwca 2020 roku w przypadku wyborców, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 23 czerwca 2020 r.

Kto może głosować korespondencyjnie?

Wyborca ujęty w spisie wyborców Gminy Miejskiej Kraków

W jakiej formie składany jest wniosek?

 • elektronicznej – wyłącznie za pośrednictwem usługi udostępnionej na e-PUAP
 • papierowej
 • ustnej

Gdzie można zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego?

 • elektronicznie – przez platformę e-PUAP
 • ustnie/papierowo – w jednej z czterech poniższych lokalizacji
  Urzędu Miasta Krakowa:
  – pl. Wszystkich Św. 3-4
  – os. Zgody 2
  – ul. Wielicka 28a
  – al. Powstania Warszawskiego 10

Formularze zgłoszeń dostępne są w wersji elektronicznej na BIP UMK w zakładce Wybory oraz w wersji papierowej w czterech wskazanych wyżej lokalizacjach. Zgłoszenia można dokonać wrzucając formularz zgłoszenia do urny lub składając ustne oświadczenie wraz z podaniem wymaganych w zgłoszeniu danych wyznaczonemu urzędnikowi.

Więcej na stronie Urząd Miasta Krakowa oraz pod numerem infolinii 12 616 19 00