Klub Dyskusyjny 60+ “Budownictwo dostosowane do potrzeb seniorów”

zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o odbywających się spotkaniach obywatelskich Klubów Dyskusyjnych 60+ i serdecznie zapraszam do wzięcia w nich udziału. Spotkania odbywają się w Nowej Hucie oraz na Prądniku Czerwonym. 

Projekt Akademia Obywateli Trzeciego Wieku skierowany jest do osób w wieku powyżej 60 lat, zamieszkałych na terenie Miasta Krakowa. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Najbliższe spotkania na temat: “Budownictwo dostosowane do potrzeb seniorów” odbędą się:

– 14.11.2017 w godz. 15:00 – 17:30 w Gimnazjum nr 9 im. S. Wyspiańskiego (ul. K. Odnowiciela 2),

– 17.11.2017 r. w godz. 17:00 -19:30 w Klubie Jędruś Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (os. Centrum A 6a). 

Temat będzie koncentrował się wokół potrzeb seniorów związanych z przestrzenią architektoniczną zamieszkania, zarówno tą bliską, prywatną jak i w sferze publicznej.  Nie chodzi nam jednak o czysto architektoniczno-urbanistyczne spojrzenie. Seniorzy choć często nie są osobami niepełnosprawnymi, to jednak doświadczają bezpośrednio lub poprzez swoich znajomych problemu barier lub utrudnień zarówno w przestrzeni szeroko rozumianej jako publicznej, jak i w tej zdecydowanie bliżej ich domom, która zaczyna się już w ich mieszkaniach.

O jakich potrzebach w ogóle możemy mówić współcześnie u seniorów? 

Jak wygląda ich świadomość, ale i zaspokajanie? 

Czy zauważany jest problem potrzeb seniorów? 

Czego współcześnie mogą oczekiwać? Od Miasta, spółdzielni, sąsiadów …od siebie?

W spotkaniu 14.11. będzie uczestniczyłBogdan Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych.

Urodził się w 1956 roku w Krakowie. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Studia podyplomowe na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, posiada dyplom dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Od 35 lat porusza się na wózku inwalidzkim. Założyciel i działacz krakowskich i warszawskich organizacji działających w środowisku osób niepełnosprawnych m.in. Ogólnopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Współtwórca Małopolskiego Sejmiku Organizacji Osób Niepełnosprawnych – instytucji reprezentującej interesy osób niepełnosprawnych w Krakowie i Małopolsce, obecnie pełni funkcje Wiceprzewodniczącego Sejmiku.
Aktywny sportowiec, wielokrotny uczestnik „Cracovia Maraton”, inicjator i założyciel sekcji szermierki na wózkach przy Krakowskim Klubie Szermierczym, Polskiego Stowarzyszenia Nurków Niepełnosprawnych, członek sekcji narciarskiej Klubu Sportowego „START” Poznań.

Od końca 2001 roku z inicjatywy organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych powołany na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych.
W swojej pracy w sposób kompleksowy zajmuje się problematyką osób niepełnosprawnych.

W roku 2004 był współtwórcą i koordynatorem pierwszego wieloletniego programu określającego kierunki działań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych „Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004-2006″.Koordynował również prace nad kolejnymi programami na lata 2007-2010, 2011-2014, 2015-2018. Aktywnie uczestniczył w tworzeniu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w obszarze dotyczącym problematyki osób niepełnosprawnych. Współtworzył „Program dostosowania systemu komunikacji miejskiej do obsługi osób niepełnosprawnych” oraz koordynuje jego realizację.
Aktywnie współpracuje z Radami osiemnastu krakowskich Dzielnic w merytorycznym i finansowym zakresie realizacji dzielnicowych programów wsparcia osób niepełnosprawnych.
Współpracuje z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa i Komisją Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w środowisku osób niepełnosprawnych statutowo działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, nadzoruje różne pola współpracy tego sektora z Urzędem Miasta Krakowa.

W 2007 roku uhonorowany wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie „Człowiek bez barier” organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
Jest zwolennikiem szerokiej współpracy Urzędu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi działającymi w środowisku osób niepełnosprawnych.

Pan pełnomocnik opowie m.in. o tym:

  • w jaki sposób Miasto stara się pilnować, by miejskie inwestycje były przyjazne seniorom, jak włączają się w to mieszkańcy i organizacje,
  • jak indywidualne osoby mogą starać się o środki na zmiany dot. ich mieszkania w celu dostosowania do potrzeb,
  • jak dzielnice mogą starać się o środki i działać na rzecz zmian małej architektury i infrastruktury, by były dostosowywane do potrzeb różnych grup w tym seniorów.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: http://www.seniorzy.stanczyk.org.pl.

Do projektu można dołączyć:

  • przez internet, wypełniającelektroniczny formularz zgłoszeniowy
  • telefonicznie (do końca października), koordynator – Krzysztof Florys: +48 601 698 175 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00)
  • osobiście, podczas spotkań Klubu Dyskusyjnego.

 

Zapraszamy!

Poniżej harmonogram spotkań:

 

NOWA HUTA

 

Spotkania będą się odbywać w Klubie Jędruś Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (os. Centrum A 6a):

  • 17.11.2017 r. w godz. 17:00 -19:30

Budownictwo mieszkaniowe dostosowane do potrzeb seniorów

  • 1.12.2017 r. w godz. 17.00 -19:30

Udział seniorów w kształtowaniu życia społecznego

 

 

PRĄDNIK CZERWONY

  • 14.11.2017 w godz. 15:00-17:30, Gimnazjum nr 9 im. S. Wyspiańskiego, ul. K. Odnowiciela 2

Budownictwo mieszkaniowe dostosowane do potrzeb seniorów

  • 23.11.2017 r. w godz. 11.30-14.00, Integracyjny Klub Kultury Olsza, ul. Stanisława ze Skalbmierza 7

Sukcesy aktywistów społecznych – jak do tego doszło?

 

 

Projekt Akademia Obywateli Trzeciego Wieku jest współfinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.