Konkurs historyczny „Od Wandy do Sendzimira”

Konkurs historyczny „Od Wandy do Sendzimira”

Konkurs jest organizowany od 2001 roku dla szkół gimnazjalnych, a od 2004 roku również dla szkół średnich i cieszy się dużym zainteresowaniem. Dla młodzieży, zwłaszcza tej mieszkającej w Nowej Hucie, jest to ważny element edukacji regionalnej.

Od grudnia do kwietnia, podczas comiesięcznych spotkań , młodzież uczestnicząca w konkursie poznaje nowohuckie zabytki i niezwykłe wydarzenia społeczno- polityczne , które rozgrywały się w Nowej Hucie .

Dla drużyn zgłoszonych przez szkoły do konkursu przewidziane są m. in. wykłady, pokazy filmów, spotkania tematyczne oraz wyprawy edukacyjne.

Do 17. edycji zgłoszenia od listopada do połowy grudnia ( dokładny termin zostanie podany do końca października).

Organizator: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida przy udziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Oddziała Nowa Huta oraz Towarzystwa Ratowania Kultury w Nowej Hucie

Patronat Honorowy: Małopolski Kurator Oświaty, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

Patroni Medialni: Głos – Tygodnik Nowohucki

Informacji o konkursie udziela:

Magdalena Bielawska – historyk, koordynator projektu

Tel.: 12 644 27 65 w. 42 ; kom.: 508 172 653

e-mail: m.bielawska@okn.edu.pl

Biblioteka Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

os. Górali 5, Kraków

tel. 12 644 27 65 w. 46

www.okn.edu.pl