Konsultacje nowelizacji projektu Statutów Dzielnic Miasta Krakowa

Od dnia 10 stycznia 2018 r. do dnia 7 lutego 2018 r wyłożony zostanie do konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków projekt nowelizacji Statutów Dzielnic Miasta Krakowa, stanowiących załączniki nr 1-18 do uchwały nr XC/2368/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic l-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic. Czas trwania konsultacji wynika z uchwały nr XC/2368/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r.
Konsultacje przeprowadza się w formie przyjmowania pisemnych opinii i wniosków do projektu nowelizacji Statutów Dzielnic Miasta Krakowa, stanowiących załączniki nr 1-18 do uchwały nr XC/2368/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r.
Dopuszcza się możliwość składania opinii i wniosków, o których mowa powyżej w formie elektronicznej do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa na adres e-mail: br.umk@um.krakow.pl.
Załączniki do uchwały nr XC12368117 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. zostaną wyłożone w Kancelarii Magistratu, plac Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie, w siedzibach poszczególnych Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”, Strony Internetowej „Miejskiego Centrum Dialogu”.
Projekt nowelizacji Statutów Dzielnic Miasta Krakowa stanowiących załączniki nr 1-18 do uchwały nr XC/2368/17 Rady Miasta Krakowa zostanie przedstawiony ponadto na otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w Urzędzie Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Dietia, w dniu 18 stycznia 2018 r. o godz. 16.30 oraz w Radzie Dzielnicy XIV os Dywizjonu 303 34.
Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy.