Kontakt ze Strażnikiem Miejskim rejonowym w Nowej Hucie

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, dotyczącym dbania o spokój iporządek publiczny w Krakowie, pragnę poinformować, że kierownictwo Straży Miejskiej Miasta Krakowa zdecydowało o uruchomieniu adresów mailowych przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu ze strażnikami rejonowymi.

Z adresu: rejonowi-nowahuta@strazmiejska.krakow.pl można korzystać w celu opisania sytuacji, w której pomoc strażnika rejonowego wydaje się niezbędna, do przesłania zdjęć lub innych materiałów, które Pan lub Państwo Radni chcieliby mu przekazać.

Nadmieniam, że do zgłaszania interwencji niecierpiących zwłoki przeznaczony jest numer alarmowy 986.

Ponadto informuję, że z kierownikiem Referatu Rejonowego, który nadzoruje pracę strażników terenu Dzielnicy XIV można skontaktować się korzystając z poniższego numeru telefonu stacjonarnego: 12 688 22 32 — kierownik I Referatu Rejonowego Ireneusz Witas