Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi? Zaproponuj swoje ulubione

Zapewne masz ulubioną restaurację, centrum sportu lub twórczych działań, gdzie zabierasz swoją rodzinę. A może znasz miejsca, które ze względu komfort i atmosferę są uwielbiane przez dzieci? Zgłoś je do udziału w 6. edycji plebiscytu „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”. Można to zrobić do 31 lipca – wystarczy wypełnić formularz online.

Fot. Krakowska Karta Rodzinna

30 kwietnia rozpoczęło się przyjmowanie wniosków do VI edycji plebiscytu „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”. Jego celem jest prezentacja, promocja oraz zwiększenie liczby miejsc oferujących udogodnienia dla rodzin z dziećmi w różnym wieku. Zależy nam, by dzięki takim miejscom rodziny miały możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu społeczno-kulturalnym Krakowa. Nagrodzone miejsca dają przykład dobrych praktyk i działań wspierających krakowskie rodziny. Laureaci konkursu otrzymają certyfikat „Miejsca przyjaznego rodzinom z dziećmi”.

Inicjatywa jest także docenieniem tych firm, które aktywnie podejmują działania na rzecz tworzenia udogodnień dla rodzin w miejscach, z których korzystamy na co dzień – sklepy, urzędy, miejsca rozrywki i rekreacji, firmy usługowe, obiekty mieszkalne.

Konkurs odbywa się w pięciu kategoriach:

  • hotele, gastronomia i rozrywka
  • firmy produkcyjne, obiekty handlowo-usługowe i mieszkalne
  • kultura, sport i rekreacja
  • urzędy i edukacja
  • zdrowie

W plebiscycie mogą wziąć udział podmioty działające w wymienionych obszarach, które jednak nie zostały utworzone w celu realizacji zadań na rzecz rodzin z dziećmi, jak np. żłobki czy przedszkola.

Dotychczas przeprowadzone edycje plebiscytu cieszyły się dużą popularnością. Każdorazowo do udziału zgłoszonych było ponad 65 firm i podmiotów. Przez pięć lat wyłoniono ponad 200 laureatów plebiscytu – w pierwszej edycji było ich 26, 38 w drugiej, w trzeciej 41, w czwartej 46, a w piątej – 51 laureatów. Od trzeciej edycji plebiscytu przyznawany jest tytuł „Miejsce wyjątkowo przyjazne rodzinom z dziećmi” dla laureatów, którzy po raz trzeci z kolei zostali wyróżnieni certyfikatem. W 2021 roku takich miejsc było osiem, w 2022 r. – dziewięć, zaś w 2023 r. – sześć.

Zgłoś miejsce przyjazne dzieciom – wypełnij formularz.

Kandydaci do tytułu „Miejsc przyjaznych rodzinom z dziećmi” mogą zgłaszać się samodzielnie, mogą to zrobić także ich klienci. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 lipca. Regulamin i szczegóły dotyczące inicjatywy znajdziesz na stronie kkr.krakow.pl.

W plebiscycie nie mogą brać udziału podmioty, które statutowo zostały utworzone w celu realizacji zadań na rzecz rodzin z dziećmi, np. żłobek, przedszkole, bawialnia dla dzieci itp.