NH70 – wyjdź z inicjatywą!

6, 13 marca 2019 r., godz. 18.00, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5

Dwudniowe warsztaty wspólnego tworzenia inicjatyw lokalnych z okazji 70-lecia rozpoczęcia budowy Nowej Huty dla osób indywidualnych, grup nieformalnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wstęp wolny!

Jedynym z postulatów konsultacji społecznych poprzedzających obchody 70-lecia rozpoczęcia budowy Nowej Huty było zaangażowanie mieszkańców w realizowane przedsięwzięcia. Jedną z możliwości jest zgłaszanie przez mieszkańców inicjatyw lokalnych, które będą oddolnym wkładem w oficjalne obchody.

Podczas pierwszego spotkania 6 marca opowiemy o tym czym jest inicjatywa lokalna i jakie daje możliwości, a także jakie pomysły na obchody 70-lecia Nowej Huty pojawiły się podczas konsultacji społecznych w 2018 r. W trakcie drugiego spotkania 13 marca opowiemy jakie są dobre praktyki w realizowaniu inicjatyw lokalnych i zastanowimy się jakie pomysły moglibyśmy indywidualnie lub wspólnie zrealizować z okazji 70-lecia Nowej Huty. Spróbujemy także wspólnie przygotować odpowiednie wnioski i skonsultować je z właściwymi jednostkami miejskimi.

„Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. (…)  Podczas realizacji inicjatywy, mieszkańcy mogą zaoferować swoją pracę społeczną, wkład rzeczowy (np. przedmioty, projekty konieczne do wykonania inicjatywy) lub wkład finansowy. Gmina zaoferować może pomoc finansową lub rzeczową. Ważne jest jednak, by rozumieć, że w przypadku inicjatywy Gmina nie przekazuje mieszkańcom środków finansowych (dotacji), a jedynie realizuje niezbędne zakupy czy prace swoimi narzędziami, natomiast pomoc rzeczową przekazuje w ramach użyczenia na czas realizacji inicjatywy”. [źródło: www.obywatelski.krakow.pl]

 

Organizatorzy:

Pracownia Dziedzictwa i Tożsamości Nowej Huty Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

Fundacja Fundusz Partnerstwa

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa