,,Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci Księdza Prałata i Proboszcza Parafii pw. św. Judy Tadeusza w Czyżynach – Czesława Sandeckiego, który zawsze był gotowy do współpracy i pomocy innym. Jego spokój, optymizm, wiara w ludzi i w to co dobre, otwartość na innych niech pozostanie wzorem i przykładem do naśladowania.

Rada i Zarząd Dzielnicy XIV Czyżyny
Kraków, 25 październik 2020 rok