Nieodpłatne zajęcia fitness – zapisy!

Zapraszamy! W grupie jest jeszcze kilka wolnych miejsc.

Mieszkanki Czyżyn mogą brać udział w nieodpłatnych zajęciach fitness w poniedziałki, o godzinie 20:00 do 21:00 i zadbać o swoją sprawność i zdrowie pod okiem wykwalifikowanej trenerki.
Pierwsze zajęcia odbywają się 17 września a ostatnie 12 listopada (9 spotkań).