“Nowa Huta dziś!” – zgłoś chodniki, ulice bądź lampy, która wymagają remontu lub wymiany

Cztery edycje programu “Nowa Huta dziś!” są za nami, przed nami piąta. W ramach projektu wydano już 8 mln zł (w latach 2017-2020). W tym roku po raz kolejny na program zarezerwowano kwotę 2 mln zł.

 

Program „Nowa Huta dziś!” skierowany jest do mieszkańców nowohuckich dzielnic – Czyżyn, Mistrzejowic, Bieńczyc, Wzgórz Krzesławickich, Nowej Huty. Jego celem jest poprawa infrastruktury tego obszaru. Zadania mogą zgłaszać mieszkańcy, organizacje pozarządowe, radni reprezentujący te dzielnice.

 

Formularz do zgłaszania propozycji znajduje się pod adresem: https://zdmk.typeform.com/to/Krg69WkW

Zgłoszenia będą zbierane do 31 marca, a następnie zostaną poddane weryfikacji. Ostateczna lista zadań zostanie przygotowana do 10 maja. Prace będą realizowane do połowy grudnia 2021 roku.