Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Krakowa

Informujemy, że wpłynęło do Rady Dzielnicy pismo dotyczące opracowania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Krakowa. 

TREŚĆ PISMA