Praca dla Młodych – Nabór do projektu do 19 stycznia 2018 r.

Zwracam się z uprzejma prośbą o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej/gazetce lokalnej i facebooku informacji o naborze do projektu pn. “Praca dla Młodych!” (15 nabór).

Nabór do projektu trwa do 19 stycznia 2018 r.

Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i skierowany jest do osób młodych do 29 roku życia, niepracujących i nie uczących się w trybie stacjonarnym (dziennym). Projekt stanowi wsparcie dla osób biernych zawodowo.

Uczestnicy Projektu będą mogli skorzystać z PŁATNYCH STAŻY z możliwością zatrudnienia.

Projekt realizowany jest przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

W załączeniu przesyłam informacje o projekcie oraz materiały graficzne.

Z góry dziękuję za informacje zwrotne w sprawie możliwości zamieszczenia informacji o projekcie.