Proaktywni z POWER-em!

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że trwa nabór do  projektu „Proaktywni z POWER-em!” realizowany przez Fundacje Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2- Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Projekt „Proaktywni z POWER-em ” skierowany jest do osób w wieku 18 – 29 roku życia, zamieszkujących lub pracujących na terenie wsparcia tj. mieszkańcy miasta Krakowa i Tarnowa  oraz powiatu krakowskiego, wielickiego, wadowickiego, proszowickiego, olkuskiego, miechowskiego, myślenickiego, tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego.

 1. a) Imigranci, reemigranci, należący co najmniej do jednej z grup:
 • bierni zawodowo,
 • bezrobotni
 1. b) Osoby bierne zawodowo, w tym kategorii NEET, należące co najmniej jednej z grup:
 • zamieszkujące obszar wiejski ( wg. DEGURBA) poza ZIT,
 • rodziców powracających na rynek pracy,
 • osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu oferujemy:

 • Płatne staże z możliwością zatrudnienia
 • Bezpłatne szkolenie zawodowe
 • Udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb i predyspozycji uczestników
 • Wsparcie ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów
 • Nabycie nowych umiejętności zawodowych
 • Indywidualne doradztwo zawodowe

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Z wyrazami szacunku,
Zespół projektu „Proaktywni z POWER-em!”
Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI