Procedura sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ŁĄKI NOWOHUCKIE

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 23 września 2016r.

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania obszaru ŁĄKI NOWHUCKIE.

Termin składania wniosków dotyczących planu do dnia 31 października 2016 r.