Projekt Porządku Obrad II Sesji w dniu 10.01.2019 r.

1. Otwarcie sesji
2. Ślubowanie członka Rady Dzielnicy XIV Czyżyny
3. Przedstawienie projektu porządku obrad
4. Wybór zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
5. Ustalenie liczby osób wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy
6. Wybór członków Zarządu
7. Powołanie stałych komisji problemowych
8. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy XIV Czyzyny do składu Krakowskiej Rady Programowej ds. obchodów jubileuszu 70.lecia Nowej Huty (KD-03.403.48.2018 r.)
9. Oświadczenia i komunikaty
10. Zamknięcie obrad II sesji nadzwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

Projekt Porządku Obrad Sesji w dniu 10.01.2019 r.