Projekt Porządku Obrad III Sesji w dniu 31.01.2019 r.

III Sesja Rady Dzielnicy XIV Czyżyny odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dn. 31.01.2019 roku (czwartek) o godz. 17:00.

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołów z sesji nr I i II Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

3. Przedstawienie projektu porządku obrad.

4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny,

5. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

6. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

7. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Informacji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

8. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

9. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

10. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

11. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

12. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Promocji i Kultury Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

13. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

14. Procedowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny.

15. Procedowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny na I półrocze 2019 roku.

16. Procedowanie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych.

17. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej zbycia części działki nr 86/12 obręb 56 j. ew. Nowa Huta przy ul. Longinusa Podbipięty w Krakowie (GS-01.6840.4.29.2018.ML z dn. 10.12.2018 r.)

18. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej zbycia działek nr 462 i 463 obręb 49 j. ew. Nowa Huta przy al. Pokoju w Krakowie (GS-01.6840.4.24.2018.ML).

19. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji znaku drogowego „zakaz wjazdu” przy alejce prowadzącej do Szkoły Podstawowej nr 155, os. Pułku Lotniczego nr 21’w Krakowie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 projekt porządku obrad