Projekty uchwał na sesję 2 października 2017 r.

Projekt Porządku Obrad

Projekt uchwały nr 1

Projekt uchwały nr 2

Projekt uchwały nr 3

Projekt uchwały nr 4

Projekt uchwały nr 5

Projekt uchwały nr 6

Projekt uchwały nr 7

Projekt uchwały nr 8

Projekt uchwały nr 9

Projekt uchwały nr 10

Projekt uchwały nr 11

Projekt uchwały nr 12

Projekt uchwały nr 13

Projekt uchwały nr 14

Projekt uchwały nr 15

Projekt uchwały nr 16

Projekt uchwały nr 17

Projekt uchwały nr 18