Projekty uchwał na sesję 17 Maja 2018 r.

Projekt Porządku Obrad Sesji w dniu 17 Maja 2018 r. 

Projekt uchwały nr 1.

Projekt uchwały nr 2.

Projekt uchwały nr 3.

Projekt uchwały nr 4.

Projekt uchwały nr 5.

Projekt uchwały nr 5a.

Projekt uchwały nr 6.

Projekt uchwały nr 7.

Projekt uchwały nr 8.

Projekt uchwały nr 9.

Projekt uchwały nr 9a.

Projekt uchwały nr 9b.

Projekt uchwały nr 9c.

Projekt uchwały nr 10.

Projekt uchwały nr 11. 

Projekt uchwały nr 11a.

Projekt uchwały nr 12. 

Projekt uchwały nr 13.

Projekt uchwały nr 14.

Projekt uchwały nr 15.