Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Dzielnicy

Zapraszamy na XIV Sesję Rady Dzielnicy XIV Czyżyny w dniu 14.11.2019 o godzinie 17:30 do siedziby Rady i Zarządu na os. Dywizjonu 303 nr 34.

Poniżej dokumenty w formacie pdf.

Zaproszenie_projekt porządku obrad.

Druk nr 68_projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury Komunalnej

Druk nr 69_projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Praworządności i Porządku Publicznego

Druk nr 70_ projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019

Druk nr 71_projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyzyny na rok 2019

Druk nr 72_ projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2019