Przystąpienie do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MOGIŁA II”

Biuro Planowania Przestrzennego Krakowa informuje o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MOGIŁA II”. Wnioski do planu każdy może składać na adres biura do dnia 30 listopada 2016 r. Poniżej dokumentacja dotycząca powyższego zagadnienia.

PLAN OBSZARU MOGIŁA II

OBWIESCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA PLANU

UCHWAŁA RADY MIASTA