Marta Tatulińska

Marta Tatulińska - Mama dwóch chłopców, ekonomistka i przedsiębiorca, krakowska aktywistka i społeczniczka. Absolwentka ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz międzyuczelnianego Podyplomowego Studium Terenów Zieleni Akademii Rolniczej i Politechniki Krakowskiej, i zarządzania w oświacie na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Bezpartyjna, aktywistka społeczna w obszarze zarządzania krakowską oświatą i wsparcia rodziców w placówkach samorządowych. Założycielka i była wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Oświaty Samorządowej, założycielka i Przewodnicząca krakowskiego Forum Rad Rodziców. Jako Radna Czyżyn obecnej kadencji jest przewodniczącą Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, wiceprzewodniczącą Komisji Edukacji oraz członkinią Komisji Promocji i Łączności z Mieszkańcami oraz Komisji Rewizyjnej.