Aleksy Gałka

Aleksy Gałka - Os. 2 Pułku Lotniczego 9/122 Pracownik naukowo-dydaktyczny Krakowskiej Akademii i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Problematyka naukowo - dydaktyczna to zagadnienia Ekologii, Ochrony środowiska i Zarządzania środowiskowego. Doświadczenie zawodowe w USA, Holandii, Rosji ,Szwecji, Nigerii i Ukrainie. W kadencjach: 1998 -2002 - przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, 2002-2006 - przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, w kadencji 2006-20010 -członek Zarządu Rady Dzielnicy XIV. W Radzie Dzielnicy XIV zajmował się głównie problemami zagospodarowania, oraz ochroną zieleni osiedlowej i ogródkami jordanowskimi. Uprawia rekreacyjnie turystykę górską , narciarstwo, żeglarstwo, i płetwonurkowanie.