Bogdan Kondratowicz

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego oraz członek Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, Komisji Kultury i Komisji Sportu
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, specjalność organizacja i zarządzanie. Radny Dzielnicy XIV Czyżyny od 2014r. Interesuje się historią i piłką nożną. Żonaty, dwoje dorosłych dzieci.