Halina Krzynówek

Halina Krzynówek - lat 60, mieszka na osiedlu 2 Pułku Lotniczego. Jest mężatką, ma troje dzieci: dwie córki i syna. Pracuje na stanowisku sekretarza szkoły od 28 lat, a od 10 w Szkole Podstawowej nr 155. Radna drugiej kadencji. Obecnie pełni funkcje przewodniczącej Komisji Zdrowia, ponadto jest członkiem Komisji Edukacji oraz Komisji Pomocy Społecznej.